ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ಕೋಂಬ್ರಾಜೆ. ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡಿನವಳಾಗಿದ್ದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ನನಗೆ, ಹಾಡುವುದು, ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಹವ್ಯಾಸ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು.