ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರುಗೋಡಿನ ತಾಲೂಕಿನವನು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಜಿರೆಯ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.