ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮೂಲ ಊರು ಕೊಪ್ಪಳ, ಸದ್ಯ ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಕಾಡು ಹಳ್ಳ ಜಲಪಾತ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ತಿರುಗುವುದು, ಕಪ್ಪೆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದು, ಫ಼ೇಸ್ಬುಕ್ ವ್ಹಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಗಳು.

A researcher in Environmental Science. Hometown is Koppal and residing in Shankaraghatta of Shivamogga District. Reading Kannada novels, roaming around forests, streams, waterfalls, and mountains, studying frogs, birds and other wildlife, translation works in Facebook, Whatsapp, and Wikipedia are some of my hobbies.