ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀಸನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಮೋನಿಸ್ ನಾನು ಸ೦ತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಿ.ಎಸೀ ಜೀವಾಣುಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಾಫೀಯ ತವರು ಚೀಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀವಾಸಿ.

                          ಧನ್ಯವಾದಗಳು


ಈ ಸದಸ್ಯರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.