ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀವನ್ ಪಿಂಟೊ, ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.

ನನ್ನ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೇರೆ ತಾಲೂಕು.

ಶಿಕ್ಷಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸ್ಕೆಬೈಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೆನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೌಡ ಮತ್ತು ಪಧವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂತ ಮಾರ್ಥಾಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೂಡಿಗೇರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತಿದ್ದೆನೆ.

ಕುಟುಂಬ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಾನು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿದ್ದು,ತಂದೇ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಂತಾ. ತಂದೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ.

ಹವ್ಯಾಸ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಓದು ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಡೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಕ್ಷಣೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೆಮ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ,ನನ್ನ ಇತರ ಹವ್ಯಾಸಗಳಗಿವೆ.

ಕ್ರಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಾನು ಬಹುಮುಕಿ ಕ್ರಿಡಪಟುವಾಗಿದ್ದು ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಟನ್ , ಥ್ರೊಬಾಲ್, ಕಬ್ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆನೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್,ಸೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಟನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆಟಗಳನ್ನು ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆನೆ.


  ಈ ಸದಸ್ಯರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.