ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಹಿದ್.

ನಾನು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

ನಾವು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಂಪಾದಕರು