ನಾನು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ, ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ.ಧ.ಮಂ.ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.