ಹೆಸರು  : ಅರವಿಂದ್ ಎಲ್

ತರಗತಿ  : ಬಿ.ಎ.(ಎರ‍‍‍ಡನೇ)

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: ೨೬-೧೧-೧೯೯೬

ಪ್ರಾಯ  : ೧೮

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ  : ಭಾರತೀಯ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬ್ರ: ೯೮೮೦೯೮೬೧೭೩

ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ನೋಬೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ೧-೫ ತರಗತಿ ಎಂ.ಜಿ.ಸಿ. ೬ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ - ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಯವರೆಗೆ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಡಿಗ್ರಿ

ಹವ್ಯಾಸಗಳು  : ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು