ನಾನು ಅನಿತಾ ಪಿ ಹೆಚ್. ನಾನು ಸಾಗರದ ಕೆ ಹೆಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ‍್ಯಾಪಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ.