ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು
ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು
ನಿರ್ದೇಶನರಾಘವ
ನಿರ್ಮಾಪಕವಾಸಂತೀ ರಾವ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶಂಕರನಾಗ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾರಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು
ಸಂಗೀತಸತ್ಯಂ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಪದ್ಮ ಕುಮಾರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೬
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆವಾಸಂತಿ ಮೂವೀಸ್