ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ
ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ
ನಿರ್ದೇಶನಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಮುರಳಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ದೇವರಾಜ್, ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್, ಲೋಹಿತಾಶ್ವ
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಟಿ.ಜನಾರ್ಧನ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಕಾಮಧೇನು ಆರ್ಟ್ಸ್