ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು
ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು
ನಿರ್ದೇಶನಸಿ.ವಿ.ರಾಜು
ನಿರ್ಮಾಪಕಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅಶ್ವಥ್ ಪಂಡರೀಬಾಯಿ ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಸಂಗೀತಸಿ.ಎನ್.ಪಾಂಡುರಂಗ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಡಿ.ವಿ.ರಾಜಾರಾಂ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಹಂಸಾ ಫಿಲಂಸ್