ಶಿವ ಕೊಟ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
(ಶಿವ ಕೊಟ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
ಶಿವ ಕೊಟ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಶಿವ ಕೊಟ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶನಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕವಿ.ವರ್ಗೀಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಲೋಕೇಶ್ ಆರತಿ ಜಯಂತಿ
ಸಂಗೀತಟಿ.ಜಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ಮಲಿಕ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಸಂತೋಷ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್