"ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

# ಅಂಗರೇಕನ
# ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿ
# ಅಗಲಗುಕಿಱ
# ಅಗಲಗುರ್ಕಿ
# ಅಜ್ಜವಾರ
# ಅಜ್ಜವಾರ
# ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ
# ಕಣಜೇನಹಳ್ಳಿ
# ಕಣಿವೇನಾರಾಯಣಪುರ
# ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
# ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
# ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ
# ಗೊಂಗಡಿಪುರ
# ಗೊಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ
# ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
# ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
# ಗೊಳ್ಳು
# ದಾಸರೆನಹಳ್ಳಿ
# ದಿನ್ನೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ
# ದಿಬ್ಬೂರು
# ದಿಬ್ಬೂರು
# ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
# ದೊಡ್ಡಪೈಲಗುರ್ಕಿ
# ದೊಡ್ಡಮರಳಿ
# ದೊಡ್ಡಮರಳಿ
# ನಂದಿ
# ನಂದಿ
# ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ
# ನುಗತಹಳ್ಳಿ
# ನೆಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ
# ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ
# ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ
# ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
# ಪುಟ್ಟತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
# ಪೆರೇಸಂದ್ರ
# ಪೇರೆಸಂದ್ರ
# ಪೋಶೆಟ್ಟ
# ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ
# ಬೋಡಿನಾರೆನಹಳ್ಳಿ
# ಮಂಚನಬಲೆ
# ಮಂಚೆನಬೆಲೆ
# ಮಂಡಿಕಲ್‌
# ಮಂಡಿಕಲ್
# ಮದುರೇನಹಳ್ಳಿ
# ಮನ್ನಾರಪುರ
# ಹನುಮಂತಪುರ
# ಹರಿಸ್ಥಳ
# ಹಾರೋಬಂಡೆ
# ಹಾರೋಬಂಡೆ
# ಹೂನೇಗಲ್
# ಹೆಚ್. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ
# ಹೊಸಹುಡ್ಯ
# ಹೊಸಹುಡ್ಯ
 
೯೪

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/644701" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ