"ಬಿ.ಎಚ್.ಶ್ರೀಧರ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟೀವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ (CC-by-NC-SA).
 
# ಕಾವ್ಯ (2013)<ref>[[iarchive:bhshridharsamagra1|ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 1 ಕಾವ್ಯ]]</ref>
# ವಿಮರ್ಶೆ (2013)<ref>[[iarchive:bhshridharsamagra2|ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 2 ವಿಮರ್ಶೆ]]</ref>
# ವಿಚಾರ (2014)<ref>[[iarchive:bhshridharsamagra3|ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 3 ವಿಚಾರ]]</ref>
# ಸಂಕೀರ್ಣ (2017)<ref>[[iarchive:bhshridharsamagra4|ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 4 ಸಂಕೀರ್ಣ]]</ref>
# ಅನುವಾದ 1 (2018)<ref>[[iarchive:bhshridharsamagra5|ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 5 ಅನುವಾದ 1]]</ref>
# ಅನುವಾದ 2 (2019)<ref>[[iarchive:bhshridharsamagra6|ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 6 ಅನುವಾದ 2]]</ref>
 
= ಬಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ=
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/1028919" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ