ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ತಿಂಗಳು ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೬, ೨೦೧೨, ಸಂಜೆ ೮:೩೦ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಚಾನೆಲ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

IRC channel on freenode: #wikipedia-kn

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್‌ಚಾಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ವೆಬ್‌ಚಾಟ್ - ಫ್ರೀನೋಡ್ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್

ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉದ್ದೇಶ'ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧) ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅ. ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

೨) ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

೩) ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸಾರಾಂಶಸಂಪಾದಿಸಿ

[20:04] == techfiz changed the topic of #wikipedia-kn to: ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅಧಿಕೃತ ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಚಾನೆಲ್ | Official Kannada Wikipedia IRC Channel | ಸಮ್ಮಿಲನ/೨ 16ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, ೨೦೧೨ ೨೦:೩೦ IST
[20:05] <techfiz> Shiju: Ragavendra is not able to join in.. his office got shifted today
[20:05] <techfiz> expecting few to join in in a while.
[20:05] <Shiju> ok fine. we shall wait for 5 min
[20:06] <techfiz> We still have another 24mins :)
[20:07] <Shiju> was it at 8:30?
[20:08] <Shiju> hi hi :) yes. I misread it as 8:00
[20:08] == tinucherian_ [~tinucheri@116.197.178.83] has joined #wikipedia-kn
[20:08] <techfiz> tinucherian_: welcome :)
[20:09] <tinucherian_> Damn !.. I am unable to login as tinucherian
[20:09] <techfiz> Shiju: yeah 8:30
[20:09] <tinucherian_> annyways
[20:09] <tinucherian_> i am tester1234 also
[20:09] <tinucherian_> :)
[20:12] <tinucherian_> Are you guys using webchat or chatzilla ?
[20:13] <techfiz> im trying webchat this time
[20:24] == Prashanth [81e6e106@gateway/web/freenode/ip.129.230.225.6] has joined #wikipedia-kn
[20:25] == Prashanth [81e6e106@gateway/web/freenode/ip.129.230.225.6] has left #wikipedia-kn []
[20:26] == Prashanth [81e6e106@gateway/web/freenode/ip.129.230.225.6] has joined #wikipedia-kn
[20:29] <techfiz> Prashanth: welcome :)
[20:31] == shreeharsha [704f283d@gateway/web/freenode/ip.112.79.40.61] has joined #wikipedia-kn
[20:31] == shreeharsha [704f283d@gateway/web/freenode/ip.112.79.40.61] has left #wikipedia-kn []
[20:31] <techfiz> shreeharsha: ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:31] <Prashanth> Thanks Om :)
[20:32] == kiranravikumar [75c6ff6e@gateway/web/freenode/ip.117.198.255.110] has joined #wikipedia-kn
[20:33] <techfiz> kiranravikumar: ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:33] == Shiju [3bb2c051@gateway/web/freenode/ip.59.178.192.81] has quit [Quit: Page closed]
[20:33] <kiranravikumar> Ty... kshamisi thaDa aagidre...
[20:34] == prasannasp [75c6699f@gateway/web/freenode/ip.117.198.105.159] has joined #wikipedia-kn
[20:34] == Shiju [3bb2c051@gateway/web/freenode/ip.59.178.192.81] has joined #wikipedia-kn
[20:34] <techfiz> Prashanth: ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:34] <techfiz> kiranravikumar: enta illa.. eega suru madbeku
[20:35] <techfiz> innondibru bartaara nodana swalpa hottu
[20:35] <kiranravikumar> Oh OK... Aithu...
[20:35] == prasannasp [75c6699f@gateway/web/freenode/ip.117.198.105.159] has quit [Client Quit]
[20:35] == Harish [7aa7acb5@gateway/web/freenode/ip.122.167.172.181] has joined #wikipedia-kn
[20:35] == arjunaraoc [3b5c99cb@gateway/web/freenode/ip.59.92.153.203] has joined #wikipedia-kn
[20:36] <arjunaraoc> ನಮಸ್ಕಾರ
[20:36] <Harish> ನಮಸ್ಕಾರ
[20:36] <techfiz> Harish: arjunaraoc ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:36] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ ೨ ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:37] <arjunaraoc> ಧನ್ಯವಾದಗಳು techfiz
[20:38] <techfiz> ನಾನು ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ . ಎಚ್ ಎಲ್ User:Omshivaprakash - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ
[20:38] <Harish> ನಾನು M G Harish ಎಲ್ಲ ಕಡೆ...
[20:38] <techfiz> kiranravikumar: Prashanth nimma parichaya kooda madi kodi
[20:38] <arjunaraoc> ನಾನು ಅರ್ಜನ ರಾವು ಚೆವಲ, ವಿಕೀಮೀಡಿಯಾ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
[20:39] == srikanthlogic [~logic@wikipedia/Logicwiki] has joined #wikipedia-kn
[20:39] <Prashanth> ನಾನು User:pqrshanth ಎಲ್ಲ ಕಡೆ.
[20:39] <Prashanth> ಆದರೆ ವಿಕಿಗೆ ಹೊಸಬ
[20:40] <arjunaraoc> ನನ್ನಸಭ್ಯನಾಮ arjunaraoc
[20:40] <Shiju> ನಾನು ಷಿಜು ಅಲಕ್ಸ್ ಮಲಯಾಳ ವಿಕ್ಕಿಪೀಡಿಯನ್ :)
[20:40] <kiranravikumar> ನಾನು ಕಿರಣ್ ರವಿಕುಮಾರ್, User:Kiranravikumar ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ & commons
[20:40] <techfiz> Prashanth: ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬರೇ :)
[20:40] <arjunaraoc> Shiju: ನಿಮಗೇ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾ!
[20:40] <Harish> :)
[20:40] <techfiz> arjunaraoc: Good question ;)
[20:40] <Shiju> ಗೊತ್ತಾ  :)
[20:41] <Harish> ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ.. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ..
[20:41] <techfiz> Shiju: ಗೊತ್ತು ಅನ್ಬೇಕು :)
[20:41] <Shiju> :)
[20:42] <arjunaraoc> Shiju: ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಕ್ಕೆ
[20:42] == Pavithra [7aaca494@gateway/web/freenode/ip.122.172.164.148] has joined #wikipedia-kn
[20:42] == SridharRN [75d89dea@gateway/web/freenode/ip.117.216.157.234] has joined #wikipedia-kn
[20:43] == shashi859 [0e608fe5@gateway/web/freenode/ip.14.96.143.229] has joined #wikipedia-kn
[20:43] <SridharRN> hi
[20:43] <techfiz> srikanthlogic SridharRN ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:43] <techfiz> shashi859: Pavithra ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:44] <srikanthlogic> techfiz: ಧನ್ಯವಾದಗಳು :)
[20:44] <techfiz> ಈಗ ಸಮ್ಮಿಲನ ೨ ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ
[20:44] * srikanthlogic uses google translate
[20:44] <shashi859> techfiz: ಧನ್ಯವಾದಗಳು
[20:44] <SridharRN> ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ?
[20:45] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು
[20:45] <arjunaraoc> ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ಛಾಟ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಕ್ಕೇ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಅನಿಸುತ್ತೇ
[20:45] <techfiz> ಹೊಸಬರು ಮತ್ತು ಹಳಬರನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸುತ್ತ , ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ
[20:46] <techfiz> ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗೆ ಸೇರಿರುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ, ಸೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ
[20:47] <techfiz> ಇಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತ , ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ನಾವು ಹೆಣೆಯ ಬೇಕಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಣೆಯ ಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚಿಸೋಣ
[20:48] <techfiz> ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇಂಡಿಯದ ಅದ್ಯಕ್ಷ arjunaraoc , ಕನ್ನಡದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ Shiju ,ಹಾಗೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಡನಿರುವ srikanthlogic tinucherian_ ಕೂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ
[20:49] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನ , ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೆಡೆದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ?
[20:50] <techfiz> ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸಿಜು ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು
[20:50] <SridharRN> ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ:)
[20:50] <techfiz> :)
[20:50] <SridharRN> ಮೊದಲಿಗೆ ..
[20:50] == uniquesupsri [75c075de@gateway/web/freenode/ip.117.192.117.222] has joined #wikipedia-kn
[20:50] <SridharRN> ಕನ್ನಡದ ಎಸ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಪ್ಭ್ಯ ವಿಲ್ಲ
[20:51] == vkolgi [75c0d7c7@gateway/web/freenode/ip.117.192.215.199] has joined #wikipedia-kn
[20:51] <SridharRN> ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ದೊರೆಕಿಸಿಕೊಲ್ಲಬೇಕು
[20:51] <techfiz> India Program/Indic Languages/Statistics/2011 Annual Update - Meta | http://meta.wikimedia.org/wiki/India_Program/Indic_Languages/Statistics/2011_Annual_Update- ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ೨೦೧೧ರ ಭಾರತೀಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ Shiju ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ
[20:51] <SridharRN> ಉದಾ http://en.wikipedia.org/wiki/Hogenakkal_Falls
[20:51] <techfiz> uniquesupsri: vkolgi ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:52] <vkolgi> ಧನ್ಯವಾದ
[20:52] <techfiz> ಈಗತಾನೇ ಬಂದವರು ಹಾಗೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ :)
[20:52] <uniquesupsri> ನಾನು ಸುಪ್ರೀತ್ .ಕೆ.ಎಸ್
[20:53] <SridharRN> ಹೊಗೆನಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಪದವಾದರೂ.. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ..
[20:53] <uniquesupsri> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದೆ
[20:53] <vkolgi> ನಾನು ವಿನಾಯಕ .. ಸಿರಸಿ ನಮ್ಮೂರು.. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವನು !!!
[20:53] <Harish> ಹೊಗೆನಕಲ್ ಪುಟ ಇದೆ.. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ .. http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B3%8A%E0%B2%97%E0%B3%86%E0%B2%A8%E0%B2%95%E0%B2%B2%E0%B3%8D_%E0%B2%9C%E0%B2%B2%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A4
[20:54] <techfiz> SridharRN: ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಅದು ಲಭ್ಯವಾಗಬಲ್ಲದು
[20:54] <uniquesupsri> ಚರ್ಚೆಯ ಅಜೆಂಡಾ ತಡವಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
[20:54] <SridharRN> ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ..
[20:54] <SridharRN> Hogenakkal Falls or Hogenakal Falls (Tamil: ஒக்கேனக்கல் அருவி) is a waterfall in South India on
[20:54] <SridharRN> ಹೀಗೆ ಇದೆ
[20:55] <SridharRN> ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಹಾಗೆ
[20:55] <techfiz> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹರಿವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು / ಸರಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು
[20:55] <SridharRN> ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ?
[20:55] <vkolgi> ಹೌದು.. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ಅಜೆಂಡಾ ನೀಡಬಹುದಾ?
[20:55] <Prashanth> SridharRN: ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರೋದು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಕಿ ಪುತವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ...
[20:55] <Harish> ಹೌದು ಶ್ರೀಧರ್. ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಪುಟಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು :)
[20:56] <techfiz> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು.
[20:56] == naveenpf [~chatzilla@180.151.40.138] has joined #wikipedia-kn
[20:57] <vkolgi> ಧನ್ಯವಾದ techfiz
[20:57] <techfiz> SridharRN: ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಕಿಪುಟವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಬರೆಯಲು ಅನುವಾಗಿ
[20:57] <techfiz> naveenpf: ಸುಸ್ವಾಗತ
[20:57] <naveenpf> hi
[20:57] <naveenpf> how are you ?
[20:58] <techfiz> naveenpf: ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. :)
[20:59] <techfiz> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂಡಿಯದ ೨೦೧೧ರ statistics ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಂಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
[21:01] <techfiz> ಸಮುದಾಯ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು, ರೂಪಿಸುವುದರ ಕೊರತೆ, ಹೊಸಬರನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಆಗದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು
[21:01] <uniquesupsri> ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಂತರಜಾಲ ಬಳಸುವವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
[21:02] <uniquesupsri> ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಆಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಗ್ರಹಿಕೆ ಕಾರಣ
[21:02] <techfiz> ಒಡಿಯಾದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದಕರಿದ್ದರೂ, ಹೊಸಬರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೆಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
[21:03] <kiranravikumar> ನಾನು ಇನ್ನ ೧೫ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ಹೇನೆ , ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ . .
[21:03] <techfiz> uniquesupsri: ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು. ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಹಿಕೆ ತಪ್ಪೂ ಇರಬಹುದು
[21:03] <uniquesupsri> ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ exclusive ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕಡೆ ಸಂಪನ್ಲೂಲ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು
[21:04] <techfiz> ಕನ್ನಡದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊಸಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ನೆಡೆಸುತ್ತ, ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು.
[21:04] <Harish> techfiz: ನೀವು ಉದ್ದ ವಾಕ್ಯ ಬರೆದರೆ freenode ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ..
[21:05] <techfiz> Harish: ಸಣ್ಣದಾಗೇ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ :)
[21:06] <arjunaraoc> Harish: ನೀವು ಯಾವು ಬ್ರೌಜರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದಿ. ಫೈರ್ಪಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೇ
[21:06] <Harish> ಫೆರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
[21:06] <techfiz> ಕ್ರೋಮ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
[21:06] <Harish> >>> ಹೊಸಬರನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕà
[21:06] <Harish> >>> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೆಡೆಸುವುದರಲà³
[21:07] <arjunaraoc> ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ವರ್ಷನ್ 10.0
[21:07] <Harish> ನನ್ನದೂ ೧೦ :)
[21:07] <uniquesupsri> techfiz: ಕುವೆಂಪು ಕುರಿತ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ: ಕನ್ನಡ: http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2%B5%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B3%81
[21:07] <uniquesupsri> ಇಂಗ್ಲೀಷ್ : http://en.wikipedia.org/wiki/Kuvempu
[21:07] <techfiz> ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲು ಬರುವ, ಅಥವಾ ಓದಲು ಬರುವವರನ್ನು ಅವರಿಚ್ಚೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು
[21:07] <arjunaraoc> Harish: ನಾನು ಉಬುಂಟು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ
[21:08] <techfiz> ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
[21:08] <Harish> ನಾನೂ ಉಬುಂಟು ೧೧.೧೦ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ :)
[21:08] <Harish> ಸುಪ್ರೀತ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ
[21:08] <Harish> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಲೇಖನಗಳು ನಿಂತ ನೀರಾಗಿವೆ
[21:08] <techfiz> uniquesupsri: ನಿಜ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರಲ್ಲವೇ :) ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರುವ ನಾವುಗಳು ಇಂತಹ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುಟಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
[21:09] <Harish> ಮಾಹಿತಿ update ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
[21:09] <arjunaraoc> Harish: ಸಮಾವೇಶ ಮುಗಿಸ ಮೇಳೀ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚ ಕೊನಸಾಗಿಸೋಣ
[21:09] <uniquesupsri> ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
[21:09] <shashi859> ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ reference ಹುಡ್ಕುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ.
[21:09] <uniquesupsri> ದುರ್ವ್ಯಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ
[21:10] <techfiz> uniquesupsri: Harish ಲೇಖನಗಳನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
[21:10] <arjunaraoc> ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೇ. ವಿಕೀಪೀಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುಕೊರತಗಳಿವೆ
[21:10] <uniquesupsri> ಮೇಲಾಗಿ ನಾವೆಷ್ಟೇ‌ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿರುವ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ
[21:10] <techfiz> uniquesupsri: ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಭುದ್ಯತೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?
[21:11] <techfiz> ಕೇವಲ ಇಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರೆಡೆಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ
[21:11] <Harish> ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇದೇ ಅಂತಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ
[21:11] <uniquesupsri> techfiz: ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ಜಾವಾ ಕುರಿತು ಇರುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಟವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
[21:11] <techfiz> ಇಂದಿನ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
[21:12] <Harish> ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇದೆ; ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು
[21:12] <arjunaraoc> shashi859: ಕನಜ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರೀ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡಗರು ಬಹುಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮೀಕರಲ್ಲವೆ?
[21:12] <uniquesupsri> ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟ ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲ
[21:12] <techfiz> uniquesupsri: :) ಹೌದು ಅದನ್ನು ನಾನೂ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಓದುಗ ಅಥವ ಸಂಪಾದಕ
[21:12] <techfiz> ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಬೇಕು
[21:13] <Prashanth> uniquesupsri: ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ, ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ?
[21:13] <techfiz> ಜನರಿಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಬೇಕು
[21:13] <uniquesupsri> ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ?
[21:13] <uniquesupsri> ನಾವು ಕೇವಲ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ
[21:13] <vkolgi> ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನೆಮ, ನಾಟಕ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಈ ತರಹದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ..
[21:14] <uniquesupsri> ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ರೆಫರೆನ್ಸುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು
[21:14] <Prashanth> volgi: I second that...
[21:14] <techfiz> ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ.. ದಿನನಿತ್ಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ನಾವುಗೊಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾ, ಹೊಸಬರನ್ನು ವಿಕಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು
[21:14] <techfiz> vkolgi: +೧
[21:14] <Harish> ಸುಪ್ರೀತ್.. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ reference ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
[21:15] <Harish> ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಗೂ reference ಸೇರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ
[21:15] <techfiz> ನಾವುಗಳೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುವ ಆತುರದಲ್ಲಿಲ್ಲ..
[21:15] <arjunaraoc> techfiz: ದಿನನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟಾ. ಕನೀಸ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
[21:15] <uniquesupsri> ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ
[21:15] <techfiz> arjunaraoc: +1 ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ :)
[21:15] <uniquesupsri> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದು
[21:15] <uniquesupsri> ತಪ್ಪುತ್ತದೆ
[21:15] <shashi859> arjunaraoc: yes. But handful of kannada media has proper websites. ok Harish
[21:16] <Harish> ನಮ್ಮ ಊರಿನ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸ ಬಹುದು.. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಜಾತ್ರೆಗಳ, ವಿವಿಧ ಊಟ/ತಿಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು
[21:17] <techfiz> shashi859: yes but still we can work on core articles which will work as reference for any one
[21:17] <Prashanth> ಸುಪ್ರೀತ್: ಯಥಾವತ್ ಅನುವಾದದ ಬದಲು, ಸಾರಾಮ್ಶವನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ?
[21:17] <SridharRN> ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
[21:17] <Harish> ಸುಪ್ರೀತ್ . ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ :)
[21:17] <uniquesupsri> Prashanth: ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಲೂಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ
[21:17] <uniquesupsri> ಬಳಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
[21:18] <uniquesupsri> ಇರುವ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಸಂಪಾದಕರು ಕೇವಲ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ
[21:18] <techfiz> :) ವಿಕಿಯನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬರುವವರೇ ಎರಡಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ
[21:18] <uniquesupsri> ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು
[21:19] <Harish> ಸುಪ್ರೀತ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಿವೆ.. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ ..
[21:19] <uniquesupsri> techfiz: ಸಂಪಾದಕರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ
[21:19] <uniquesupsri> ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರದು
[21:19] <vkolgi> ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಸ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ.. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಸಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಬರಿಯಬಹà
[21:20] == naveenpf [~chatzilla@180.151.40.138] has quit [Ping timeout: 245 seconds]
[21:20] <techfiz> ಮೊದಲು ಸಂಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು
[21:20] <tinucherian_> 15 users ! Nice !
[21:20] <uniquesupsri> ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪುಟವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ ಪೂರ್ತಿ ಇಳಿಸುವ ಬದಲು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಷ್ಟನ್ನು ನೀಡಿ
[21:20] <arjunaraoc> ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಊರಿಗಳಕಿ ಮಿಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೇ ಗಳ ಸಮಾಚಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಗಿ ಬಹಳ ವುಪಯುಕ್ತ ಎನಿಸಿತ್ತದೇ
[21:20] <uniquesupsri> ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕುರಿತ ಪುಟವನ್ನು ಸಂಪದ್ಭರೀತವಾಗಿಸಬೇಕು
[21:21] <Prashanth> ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡ-ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
[21:21] <techfiz> ಸಂಪಾದಕರು ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತ, ವಿಕಿ ಸಮೃದ್ದ್ದವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಷ್ಟವೇ
[21:21] <srikanthlogic> Hello!
[21:21] <SridharRN> ಅದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ
[21:22] <arjunaraoc> Hello srikanthlogic
[21:22] <srikanthlogic> Kannada Wikipedia doesnt have Narayam yet, can someone help testing the current translatewiki.net ?
[21:22] <vkolgi> ನಿಜ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರು, ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋಣ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಪಾದಕರು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುà
[21:23] <srikanthlogic> Both Kannada Transliteration and Kannada Inscript in available to test on translatewiki.net
[21:23] <SridharRN> ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇಂದ .. ಎಲ್ಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ
[21:23] <techfiz> srikanthlogic: thanks for the info,
[21:24] <srikanthlogic> techfiz: once someone tests on translatewiki.net and sees if they are okay, Narayam can be deployed :)
[21:24] <Harish> I'll do that logic.. ping me on mgharish@gmail.com
[21:24] <srikanthlogic> the current javascript version which kn wikipedia has, has some bugs which wont be fixed :)
[21:24] <techfiz> srikanthlogic: sure thing.. there we go we get a volunteer already :)
[21:24] <srikanthlogic> Harish: thanks! will do that :)
[21:25] <Harish> ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ: http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97:%E0%B2%95%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%95%E0%B2%A6_%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B2%BF_%E0%B2%A4%E0%B2%BE%E0%B2%A3%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81
[21:26] <Harish> ನಮ್ಮ ಊರಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
[21:26] <Harish> ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸೇರಿಸಬಹುದು
[21:26] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಬಂದ ವಿಕಿಪುಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಯಿತು
[21:26] <Prashanth> translatewiki ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದವಾಗುತ್ತದೆ!!!
[21:26] <uniquesupsri> ತುಷಾರ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
[21:27] <uniquesupsri> ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿತ್ತು
[21:27] <uniquesupsri> ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟ್
[21:27] <srikanthlogic> also can someone volunteer to be part of language support team ? http://translatewiki.net/wiki/Language_support_team
[21:27] <techfiz> Prashanth: ಹೌದು, ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವಿಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ
[21:27] <uniquesupsri> ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಕರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
[21:27] <uniquesupsri> ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು
[21:27] <SridharRN> does this work smiliar to google translate?
[21:28] <techfiz> SridharRN: will explain
[21:28] <techfiz> srikanthlogic: I will volunteer
[21:28] <srikanthlogic> SridharRN: translatewiki is used to translate the interface of the software (mediawiki in case of wiki )
[21:28] <arjunaraoc> uniquesupsri: ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದುಸರಿ ತುಷಾರ
[21:28] <srikanthlogic> techfiz: cool :) i assume you are omshivaprakash (?)
[21:29] <techfiz> srikanthlogic: you got it right :)
[21:29] <techfiz> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ_ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಂಡ_ಲೇಖನಗಳ_ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
[21:29] <srikanthlogic> techfiz: cool, please list yourself against kannada :) will help i18n team to contact you for kannada specific help :)
[21:30] <techfiz> ಇದು Shiju ಮತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು.. (ಸಿಜು ಆಲೋಚನೆ)
[21:31] <techfiz> ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಓದುಗನಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
[21:31] <srikanthlogic> one suggestion, can you also put a template on all translated articles /
[21:31] <techfiz> ಇದರಿಂದ ಹೊಸಬರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು interesting ಅನ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ
[21:32] <Prashanth> Om:ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ...
[21:32] <srikanthlogic> this will make sure that people who read them, know that these are inferior quality due to machine translation
[21:32] <Prashanth> ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪುಟವೂ ಇಲ್ಲ
[21:32] <srikanthlogic> http://tawp.in/r/1lh7 has a template with google logo explaining :)
[21:32] <techfiz> ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
[21:33] <srikanthlogic> one can remove these after entire cleanup is done :)
[21:33] <techfiz> Prashanth: ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ :) ಇದನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇಯ ಲೇಖನಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಹುದು..
[21:34] <techfiz> srikanthlogic: good idea..
[21:34] <techfiz> Harish: can you help me with the template work ? :)
[21:34] <Prashanth> ಓಂ: ಆದರೆ ಕನ್ನಡ/ಕರ್ನಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪದದ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಓದಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ?
[21:34] <Prashanth> *ಪದದ = ಪಡದ
[21:35] <techfiz> Prashanth: ಹೌದು.. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹವ್ಯಾಸ , ಸಂಗೀತ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸುತ್ತ ನಾವು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು
[21:35] <techfiz> ಅದರ ಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು
[21:37] <arjunaraoc> techfiz ಕನ್ನಡದ ಗೂಗುಲ್ ಅನುವಾದಕರು ರಾಘವೇಂದ್ರನು ಈ ವತ್ತು ಛಾಟ್ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತೇ
[21:37] <techfiz> arjunaraoc: ಹೌದು ಕಣಜದ ಆಫೀಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತಂತೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನಿಲ್ಲ
[21:38] <arjunaraoc> techfiz ಅರ್ಥಾಯಿತು
[21:38] <Harish> techfiz: ಖಂಡಿತ
[21:39] <techfiz> ನಾನು ನೀಡಿದ ಗೂಗಲ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯ Tasks ನೋಡಿ, Shiju ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
[21:39] <arjunaraoc> http://www.indg.in/india/home-page/view?set_language=kn ಆಕರವಾಗಿ ಬಳಸೋಣ
[21:39] <techfiz> ಆಗಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತು ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು
[21:39] <Prashanth> ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ
[21:40] <techfiz> ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು.
[21:40] <Prashanth> ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ template ಗಳಿವೆ...
[21:40] <techfiz> Prashanth: ಹೌದು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನುನ್ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ
[21:41] <Prashanth> ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ -
[21:41] <Prashanth> http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AC%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%81
[21:41] <Prashanth> ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೂಪತದ ಬದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ??
[21:42] <Harish> http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97:%E0%B2%85%E0%B2%A8%E0%B3%81%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%95%E0%B2%B0%E0%B3%81 ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ
[21:42] <Harish> ಇವರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ :)
[21:43] <techfiz> Harish: ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು
[21:43] <kiranravikumar> ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ NITK,Suratkalನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ WikiAcademy ಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವ?
[21:44] <techfiz> kiranravikumar: ಖಂಡಿತ ಸೇರಿಸಬಹುದು... ಅದರೆ ನಾವುಗಳು ಯಾರದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು
[21:44] <Harish> Prashanth: http://en.wikipedia.org/wiki/Bangalore ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪಟ ಇದೆ
[21:44] <arjunaraoc> ಹಲೋ kiranravikumar ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಕನ್ನಡ ಬೇರಬೇರು ನಡಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೇ.
[21:44] <techfiz> arjunaraoc: +೧
[21:45] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯನ್ನು ಇತರೆ ಭಾಷೆಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರ ಬದಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
[21:45] <arjunaraoc> NIT ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ
[21:45] <kiranravikumar> arjunaraoc: Along with En, anyone of us can give Kn talk also.
[21:46] <techfiz> ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದೊಳಿತು...
[21:46] <arjunaraoc> ಹೌದು. ಬೇರೇ ಸಮಾವೇಶ ಮೂಡುಗಂಟ ಕಾಲ ಮಾಡೋಣ
[21:47] <arjunaraoc> Shiju: ನಿಮಗೇ ಅರ್ಥಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಅನುವಾದ ಬೇಕಾ?
[21:47] <kiranravikumar> ಹೌದು ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿತ್ತಿರುವ eventನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಒಂದು + point ಇದ್ಧ ಹಾಗೆ
[21:48] <arjunaraoc> Sorry Shiju: Do you need translation to English?
[21:48] <techfiz> kiranravikumar: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆಡೆಸುವ ಯೋಚನೆಗಳಿವೆ.. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ, ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ
[21:48] <techfiz> arjunaraoc: we can share an english report with Shiju at the end
[21:49] <tinucherian_> +1 to arjunaraoc :)
[21:49] <kiranravikumar> techfiz: ಹಾಗೆ, ಸರಿ
[21:49] <techfiz> tinucherian_: oops! forgot that you were around :P
[21:49] <tinucherian_> don't bother ! have the conversations in Kannada only
[21:49] <arjunaraoc> techfiz: I can do a bit transaltion, while you guys continue the discussion, if it is not too distracting to kannada folks
[21:51] <tinucherian_> itz ok.. continue the conversations in kn only.. Let us know in english , if we need to help with something
[21:51] <arjunaraoc> tinucherian_: we may be reaching closing time for today. next time we can do.
[21:51] == Teju2friends [7aa7acb5@gateway/web/freenode/ip.122.167.172.181] has joined #wikipedia-kn
[21:52] <techfiz> Teju2friends: ಸುಸ್ವಾಗತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲಗಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ :)
[21:53] <Prashanth> time to leave office...
[21:53] == Pavithra [7aaca494@gateway/web/freenode/ip.122.172.164.148] has quit [Ping timeout: 245 seconds]
[21:53] <Prashanth> ಓಂ: ಎನಾದರು updates ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ :)
[21:53] == Teju2friends [7aa7acb5@gateway/web/freenode/ip.122.167.172.181] has quit [Client Quit]
[21:53] == Prashanth [81e6e106@gateway/web/freenode/ip.129.230.225.6] has quit [Quit: Page closed]
[21:53] <techfiz> ಇಂದಿನ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
[21:54] <techfiz> ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಗೆ ನೆರವಾಗ ಬಹುದು
[21:55] <arjunaraoc> techfiz: ಕಣಜ ಜತ ಎಡಿಟಥಾನ್ ಬಗ್ಮೆ ಸಮಾಚಾರ ಹಂಚುಕೊಳ್ತಿರಾ?
[21:55] == uniquesupsri [75c075de@gateway/web/freenode/ip.117.192.117.222] has left #wikipedia-kn []
[21:55] <techfiz> ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು uniquesupsri ಮತ್ತಿತರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿವೆ
[21:56] <arjunaraoc> ಇನ್ನೋಂದು ವಿಷಯ ಈ ವೆಬ್ಟಾಟ್ ತಿರಗ ಯಾವಾಗಿ?
[21:56] <techfiz> arjunaraoc: ಖಂಡಿತ.. ಕಣಜ.ಇನ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರ ಯೋಜನೆಯೊಡನೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳ references ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಪುಟಗಳೊಂದಿಗೂ,
[21:57] <techfiz> ಕಣಜದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ arjunaraoc ಅವರದ್ದು..
[21:58] <techfiz> ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಣಜದ ಅನೇಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು.
[21:58] <techfiz> ಆದರೆ ಸಧ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ..
[21:58] <techfiz> ಕಣಜದ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.
[21:59] <techfiz> arjunaraoc: ಇದು ಸಧ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಮೇಶ್ ಪೇರ್ಲ ರಜದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಣಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ
[22:00] <arjunaraoc> techfiz: ಹೌದಾ?
[22:00] <vkolgi> ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯೋ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯೋ ???
[22:00] <techfiz> arjunaraoc: ಹೌದು... ಇಂದೇ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು
[22:00] <techfiz> vkolgi: ಎರಡೂ :)
[22:00] == SridharRN [75d89dea@gateway/web/freenode/ip.117.216.157.234] has quit [Quit: Page closed]
[22:01] <arjunaraoc> ಕನಜ ಮೇನೇಜ್ಮೆಂಟ ನಮಗೆ ಹಸಿರು ಜೆಂಡಾ ತೋರಿಸಿದೇ
[22:01] <vkolgi> :-)
[22:01] <vkolgi> ಜೆಂಡಾ = ಧ್ವಜ :-)
[22:02] <arjunaraoc> vkolgi ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತಾಇಲ್ಲಾ?
[22:03] <techfiz> ಹೌದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದೆ .. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರುವಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ
[22:04] <techfiz> ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಹಲವು ಎಂಬಂತೆ
[22:04] <techfiz> :)
[22:04] <vkolgi> arjunaraoc ಖಂಡಿತ ಬಂತು .. ಸುಮ್ಮನೆ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ.. ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ
[22:05] <techfiz> ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ?
[22:05] <techfiz> ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು?
[22:05] <techfiz> ಐ.ಅರ್.ಸಿ ಗೆ ಬರಲಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ...
[22:05] <arjunaraoc> vkolgi: ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು.
[22:05] <techfiz> arjunaraoc: ಖಂಡಿತವಾಗಿ :)
[22:06] <techfiz> #wikipedia-kn ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಭಂದಿತ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ
[22:07] <techfiz> ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ ಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಡಗೂಡಲು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು
[22:07] <techfiz> ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಜೆಂಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್‌ರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. (ಮುಖತ:)
[22:08] <techfiz> ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
[22:09] <vkolgi> techfiz ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ : ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಂಪಾದಕರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ.
[22:10] <techfiz> ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ್ ಸುದ್ದಿ.. ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆಡೆಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ
[22:11] <arjunaraoc> ತೆಲುಗು ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಚಾಟ ವ್ಯಾಸ ಇದೆ http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%AC%E0%B1%8D_%E0%B0%9B%E0%B0%BE%E0%B0%9F%E0%B1%8D
[22:11] <techfiz> vkolgi: ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ linuxaayana.net ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಅಂಕಣ 'ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ' ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ
[22:11] <techfiz> arjunaraoc: wow!
[22:12] <techfiz> ;) ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಪ್ರತಿ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ
[22:12] <techfiz> Harish: around?
[22:12] <arjunaraoc> ತೆಲುಗು ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತು ವಾರದಿಂದ ವೆಬ್ಚಾಟ ನಡೆಯಿತಾಯಿದೇ http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:%E0%B0%B8%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B0%82/%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%AC%E0%B1%8D_%E0%B0%9B%E0%B0%BE%E0%B0%9F%E0%B1%8D
[22:13] <techfiz> vkolgi: ನಿಮ್ಮ ವಿಕಿ ಹೆಸರು?
[22:14] <vkolgi> techfiz vkolgi
[22:14] <techfiz> vkolgi: thank you :)
[22:15] <techfiz> vkolgi: register agilla anta bartide
[22:16] <techfiz> ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಘೋಷಿಸೋಣವೇ? ಬಹಳ ತಡವಾಯ್ತು ..
[22:17] <techfiz> ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರೂ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...
[22:17] <arjunaraoc> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ಶುಭರಾತ್ರಿ
[22:17] <vkolgi> registered vkolgi 1191323
[22:18] <vkolgi> arjunaraoc techfiz ಧನ್ಯವಾದಗಳು :-)
[22:18] <techfiz> http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B8%E0%B2%A6%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%AF:Vkolgi
[22:18] <techfiz> arjunaraoc: ಶುಭರಾತ್ರಿ
[22:18] <shashi859> ಶುಭರಾತ್ರಿ
[22:18] == shashi859 [0e608fe5@gateway/web/freenode/ip.14.96.143.229] has left #wikipedia-kn []
[22:19] <techfiz> shashi859: dhanyavaada
[22:19] <kiranravikumar> ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ...
[22:19] == arjunaraoc [3b5c99cb@gateway/web/freenode/ip.59.92.153.203] has left #wikipedia-kn []
[22:19] <kiranravikumar> Shiju & Tinu: Good night :)
[22:20] <techfiz> kiranravikumar: ಶುಭ್ರರಾತ್ರಿ