ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ತಿಂಗಳು ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೇ ೭, ೨೦೧೩ , ರಾತ್ರಿ ೯:೩೦ ರಿಂದ ೧೧oiiuiik7658800899+67+75676

Hgygh::7754&:
೩೦

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಚಾನೆಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

IRC channel on freenode: #wikipedia-kn

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್‌ಚಾಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ವೆಬ್‌ಚಾಟ್ - ಫ್ರೀನೋಡ್ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್

ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉದ್ದೇಶ' ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳು
  2. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
  3. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
  4. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹತ್ತನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. ಯು. ಬಿ. ಪವನಜ --Pavanaja (talk) ೦೫:೦೬, ೭ ಮೇ ೨೦೧೩ (UTC)
  2. -- ತೇಜಸ್ / ಚರ್ಚೆ/
  3. ~ ಹರೀಶ / ಚರ್ಚೆ / ಕಾಣಿಕೆಗಳು ೦೪:೩೭, ೭ ಮೇ ೨೦೧೩ (UTC)
  4. -- ಕಿರಣ್/ಕಾಣಿಕೆಗಳು ೧೬:೦೬, ೭ ಮೇ ೨೦೧೩ (UTC)
  5. ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸಾರಾಂಶ ಬದಲಾಯಿಸಿ

[20:48:59] * Topic set by techfiz on 2012-03-06 04:07:36 UTC
[20:48:59] [ChanServ] 'ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅಧಿಕೃತ ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ - #wikipeida-kn'
[20:50:08] <-- Pavanaja (~chatzilla@117.231.203.16) has quit (Ping timeout: 255 seconds)
[21:08:12] --> cvg-89 (7ac8111a@gateway/web/freenode/ip.122.200.17.26) has joined #wikipedia-kn
[21:10:42] --> Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has joined #wikipedia-kn
[21:11:15] --> shankar (~shankar@117.195.111.133) has joined #wikipedia-kn
[21:11:58] <cvg-89> hi
[21:14:30] <shankar> hi
[21:15:07] <cvg-89> You all experience ppl in Wiki; I am newbie
[21:15:10] <cvg-89> ?
[21:16:33] --> kiranravikumar (75c6ff96@gateway/web/freenode/ip.117.198.255.150) has joined #wikipedia-kn
[21:16:47] <cvg-89> Can you tell me how to contribute to wikibooks?
[21:17:58] <shankar> I too haven't contributed any thing to wiki yet
[21:19:17] <kiranravikumar> @cvg-89: May be this 'll help you - http://en.wikibooks.org/wiki/Help:Contributing
[21:20:28] <-- Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has quit (Ping timeout: 245 seconds)
[21:20:45] <cvg-89> @kiranravikumar; Thanks for the info. But I have already gone through that page.
[21:20:46] --> Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has joined #wikipedia-kn
[21:21:34] <cvg-89> I can type out the scanned pages of the copyleft books and help in contributing to wikibooks
[21:23:06] <kiranravikumar> Oh ok, may be someone with proper knowledge can help this out. Anyone?
[21:29:22] <Pavanaja> ನನ್ನ ಅಂತರಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಯುತ್ತದೆ
[21:29:31] <techfiz> ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
[21:29:40] <Pavanaja> ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
[21:30:35] <shankar> ನಮಸ್ಕಾರ!
[21:30:36] <techfiz> cvg-89: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
[21:30:54] <techfiz> ನಾನು ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಕಿ ಬಳಕೆದಾರ : Omshivaprakash
[21:32:18] <techfiz> ನನ್ನ ಉತ್ತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ... ಕೆಲಸದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
[21:32:50] <cvg-89> Nanu Chaitanya
[21:33:00] <kiranravikumar> ನಮಸ್ಕಾರ , ನಾನು ಕಿರಣ್ ಸದಸ್ಯ: kiranravikumar
[21:34:01] <shankar> ನಾನು ಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್: ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಕಿ ಬಳಸುವವ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ
[21:34:15] <kiranravikumar> ಇಂದಿನ agenda ಎನು?
[21:35:00] <-- Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has quit (Ping timeout: 252 seconds)
[21:35:25] --> Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has joined #wikipedia-kn
[21:35:52] <Pavanaja> ನನ್ನ ಅಂತರಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಯುತ್ತದೆ
[21:36:20] <techfiz> http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B2%A8/%E0%B3%A7%E0%B3%A6
[21:36:34] <techfiz> ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉದ್ದೇಶ'
[21:36:34] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳು
[21:36:34] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
[21:36:34] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
[21:36:34] <techfiz> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹತ್ತನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ
[21:36:34] <techfiz> [ಬದಲಾಯಿಸಿ]
[21:39:17] <techfiz> http://stats.wikimedia.org/EN/SummaryKN.htm ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಕೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
[21:39:22] --> Harisha (6a334ba5@gateway/web/freenode/ip.106.51.75.165) has joined #wikipedia-kn
[21:39:41] <techfiz> ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
[21:40:27] <-- Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has quit (Ping timeout: 245 seconds)
[21:40:33] <techfiz> ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/ಕಮ್ಮಟಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ
[21:40:44] --> Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has joined #wikipedia-kn
[21:41:02] <techfiz> ಇವರನ್ನು ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ
[21:41:05] --> mgharish (~harish@106.51.75.165) has joined #wikipedia-kn
[21:41:19] <cvg-89> Congratulations to the editors. What an awesome accomplishment
[21:41:35] <techfiz> 14,255 ಸಧ್ಯದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
[21:41:42] <-- Harisha (6a334ba5@gateway/web/freenode/ip.106.51.75.165) has quit (Client Quit)
[21:42:13] <mgharish> ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ೧೨,೯೯೩ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
[21:42:31] <techfiz> ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆ ಶೇ ೧೮ ರಷ್ಟು
[21:42:31] <Pavanaja> ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ?
[21:42:51] <techfiz> mgharish: ಅದು ತಾನಾಗೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವೇ?
[21:43:04] <mgharish> ಆಗುತ್ತೆ
[21:43:13] <mgharish> ನಿಮಗೆ ೧೪,೨೫೫ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು?
[21:43:35] <mgharish> https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%87%E0%B2%B7:Statistics
[21:44:12] <techfiz> http://stats.wikimedia.org/EN/SummaryKN.htm
[21:44:13] <Pavanaja> http://stats.wikimedia.org/EN/SummaryKN.htm
[21:44:42] <mgharish> ಓಕೆ.
[21:45:09] <Pavanaja> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ admins ಇದ್ದಾರೆ?
[21:45:57] <mgharish> https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%87%E0%B2%B7:ListUsers&group=sysop
[21:48:21] <kiranravikumar> @pavanaja sir: https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%87%E0%B2%B7:ListUsers&group=sysop
[21:50:33] --> shreekant (783f1109@gateway/web/freenode/ip.120.63.17.9) has joined #wikipedia-kn
[21:50:43] <techfiz> shankar: namaste
[21:50:54] <shreekant> ನಮಸ್ಕಾರ
[21:51:11] <Pavanaja> Shreekant: ನಮಸ್ಕಾರ
[21:51:27] <shreekant> ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂತೋಷ :)
[21:51:28] <Pavanaja> ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹತ್ತನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
[21:51:53] <techfiz> ಇದುವರೆಗೆ ವಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸುತ್ತ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
[21:51:54] <techfiz> https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%AF%E0%B3%8B%E0%B2%9C%E0%B2%A8%E0%B3%86
[21:52:10] <techfiz> ಇದರ ಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಕು
[21:52:38] <techfiz> ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗುರಿಮುಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವಾದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
[21:52:44] <shreekant> ನಾನು ಆಗಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ
[21:53:10] <shreekant> ಅದೂ ಸುಲಭ / ಸರಳ ಇರುವಂತಹ ಬರಹಗಳು
[21:53:20] <techfiz> ಒಂದು ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಬದಲು ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಬೇಕು
[21:53:35] <shreekant> ಸರಿ
[21:54:01] <techfiz> ಆ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸುವ, ಸಂಪಾದಿಸುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು
[21:54:45] <techfiz> ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸಲು ಮೀಡಿಯವಿಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು
[21:55:00] <techfiz> ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಿಸುವ ಪುಟಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು
[21:55:28] <Pavanaja> ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು -advanced user training ಎಂದು
[21:55:50] --> Naveen_ (75c6ff3b@gateway/web/freenode/ip.117.198.255.59) has joined #wikipedia-kn
[21:56:00] <Pavanaja> ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕೈಪಿಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?
[21:56:02] <techfiz> ಸಮುದಾಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರುವ ಅನೇಕ ಮುರಿದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು
[21:56:17] <kiranravikumar> Registered users: ೧೪,೯೪೮, ಅದರ ಶೇಕಡ ೧೦ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಹುದು.
[21:56:33] <techfiz> ಕೈಪಿಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ... ಆದರೆ ಸ್ವತ: ಉಪಯೋಗಿಸದ ವಿನ: ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ
[21:57:18] <Pavanaja> ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಬಹುದು
[21:57:28] <Pavanaja> ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು
[21:57:52] <techfiz> kiranravikumar: ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ...
[21:58:21] <techfiz> ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲೆಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಿದೆ
[22:00:11] <kiranravikumar> ಖಂಡಿತ ...
[22:00:44] <techfiz> ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವೀ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಎಡಿಟಥಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿಯುವ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
[22:01:21] --> sunil__ (74ca6ddb@gateway/web/freenode/ip.116.202.109.219) has joined #wikipedia-kn
[22:02:09] <techfiz> ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಭೂಪಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಓಪನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಕೂಡ ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು
[22:02:24] <Pavanaja> editathon ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ?
[22:03:17] <techfiz> editathon ಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಚಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
[22:03:25] <techfiz> ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ
[22:03:34] <techfiz> ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟಥಾನ್
[22:03:40] <techfiz> ಏನಾದರೂ ಕರೆಯಿರಿ
[22:03:55] <Pavanaja> ವಿಕಿಥಾನ್ :-)
[22:04:02] <techfiz> ಮೀಡಿಯವಿಕಿ ಪ್ಲಗಿನ್‌ಗಳು (hotcat ಇತ್ಯಾದಿ)
[22:04:14] <techfiz> ಇತರರೂ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ :)
[22:04:24] <techfiz> ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲರದ್ದೂ,
[22:04:37] <techfiz> ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ
[22:04:37] <Pavanaja> ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ advanced trainingನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು
[22:04:46] --> harsha (75d8ae38@gateway/web/freenode/ip.117.216.174.56) has joined #wikipedia-kn
[22:05:57] <Pavanaja> ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲೂ ಒಂದು ಐಆರ್‌ಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡೋಣವೇ?
[22:06:33] <kiranravikumar> ಏನು edit ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕಿಂತ, ಏನನ್ನು - ಏತಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬೇಕು ...
[22:08:26] <kiranravikumar> ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂದು? ಯಾವ ದಿನಾಂಕ?
[22:10:02] <-- harsha (75d8ae38@gateway/web/freenode/ip.117.216.174.56) has quit (Quit: Page closed)
[22:11:42] <-- Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has quit (Ping timeout: 245 seconds)
[22:11:50] <techfiz> June 12
[22:12:11] <kiranravikumar> ok
[22:13:15] <techfiz> mgharish:
[22:13:19] <shankar> ಎಲ್ಲಿ?
[22:13:32] <mgharish> ?
[22:14:27] <techfiz> shankar: ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ... ಅದಕ್ಕೇ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ
[22:14:28] <techfiz> :)
[22:14:46] <techfiz> mgharish: ನಿಮ್ಮ ದನಿ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ :)
[22:15:05] <-- Naveen_ (75c6ff3b@gateway/web/freenode/ip.117.198.255.59) has quit (Quit: Page closed)
[22:15:16] <mgharish> ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ.. ಹೇಳೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು.. ಸುಮ್ನಿದ್ದೆ :)
[22:15:53] <techfiz> :)
[22:16:21] <techfiz> mgharish: ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್, ವಿಕಿಕೋಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್‌ಕ್ಯಾಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇಕಿತ್ತು
[22:16:29] <techfiz> ಸರಿಪಡಿಸುವಿರ?
[22:16:50] <mgharish> ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು
[22:16:55] <techfiz> ಹೌದು
[22:17:03] <mgharish> ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ..
[22:17:16] <techfiz> ಓ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ್... ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
[22:17:17] <mgharish> ನನಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಮಿನ್ ರೈಟ್ ಇದೆ..
[22:17:37] --> Pavanaja (~chatzilla@117.237.179.214) has joined #wikipedia-kn
[22:18:04] <techfiz> ವಿಕಿಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದರ ಮೀಡಿಯವಿಕಿ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
[22:18:26] <techfiz> http://toolserver.org/~robin/?tool=codelookup&code=kn
[22:19:28] <techfiz> ೧೨೦೦ ಸಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಮೀಡಿಯ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ...
[22:19:41] <techfiz> translatewiki.net/wiki/Special:Translate?task=untranslated&limit=2000&language=kn&group=core
[22:21:37] <-- sunil__ (74ca6ddb@gateway/web/freenode/ip.116.202.109.219) has quit (Quit: Page closed)
[22:22:32] <mgharish> ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದೇ ವಿಕಿಬುಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
[22:23:37] <techfiz> ಹೌದು
[22:23:48] <techfiz> ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೂ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿಲ್ಲ
[22:24:13] <techfiz> ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ೧೧೫೦ ಮುಖ್ಯ ಸಾಲುಗಳು ಅನುವಾದ ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ
[22:24:29] <techfiz> ನಂತರ ನಾನು ವಿಕಿಪುಸ್ತಕ ದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
[22:25:39] <Pavanaja> ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ .... ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು?
[22:29:21] <mgharish> ಪ್ರಚಾರ
[22:38:31] <shankar> ಮುಂದೆ?
[22:38:49] <mgharish> ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಚರ್ಚೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ..
[22:38:54] <mgharish> ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ!
[22:39:03] <shankar> :)
[22:40:53] <-- rakshi (75c9cf51@gateway/web/freenode/ip.117.201.207.81) has quit (Ping timeout: 245 seconds)
[22:41:07] <mgharish> techfiz: ಮುಂದೇನು?
[22:46:14] <techfiz> Zzzzz :)
[22:47:04] <techfiz> shreekant: ನಿಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
[22:47:13] <techfiz> ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು
[22:47:31] <shreekant> ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದಿರಲ್ಲ .. ಅಂದರೇನು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನೋಡಿ /ಟ್ಯುಟೊರಿಯಲ್ ಪುಟ ಸೇರಿಸಿದ್ಎ ಇದೇ ಈಗ!
[22:48:02] <shreekant> ದಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು --- ಅಂದರೇನು ? ಹೇಗೆ?
[22:48:20] <techfiz> ಟ್ಯುಟೋರಿಯ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ
[22:48:30] <shreekant> ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
[22:48:34] <shreekant> ಸೇರಿಸ್ದೆ
[22:48:54] <techfiz> http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A6%E0%B2%B6%E0%B2%95%E0%B2%97%E0%B2%B3_%E0%B2%AA%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B2%BF
[22:49:51] <techfiz> http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B8%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%AF:%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%86 - ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪುಟವನ್ನು ನುರಿತ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದದ್ದು
[22:49:57] <shreekant> ದಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಬೇಕು?
[22:50:35] <techfiz> ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಮುರಿದಿವೆ.. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಕಿಪುಟಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾದರೆ ಚೆನ್ನ
[22:50:48] <techfiz> ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಪುಟವನ್ನು ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು
[22:50:52] <techfiz> mgharish: ಏನಂತೀರಿ
[22:51:46] <shreekant> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಟ್ಯೂತೋರಿಯಲ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು ನಿಜ ... ಆದರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ? ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B3%81%E0%B2%9F%E0%B3%8A%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%AF%E0%B2%B2%E0%B3%8D
[22:52:22] <shreekant> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಯ್ಸ್ತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ
[22:53:18] <shreekant> ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ . ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ
[22:53:45] <techfiz> shreekant: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.. ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ
[22:53:47] <techfiz> :)
[22:53:54] <shreekant> ನೀವು ಹೇಳಿದ "ದಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಬೇಕು?" ಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ . ಓಕೆ
[22:54:02] <shreekant> ಗುಡ್ ನೈಟ್
[22:54:32] <techfiz> ಶುಭರಾತ್ರಿ
[22:58:04] <kiranravikumar> GN
[23:03:42] <shreekant> https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಬೇಕಿದೆಯೇ ?
[23:05:13] <shreekant> http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%A6%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B3%82%E0%B2%9A%E0%B2%BF ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ್?
[23:05:30] -*- shankar clicks
[23:06:14] <shankar> ಹೌದು.. ಇದರ ಅನುವಾದ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ
[23:06:39] <shreekant> ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ?
[23:07:17] <shreekant> ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
[23:07:44] <shankar> ಓಹ್.. ಹೌದು.. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ
[23:07:58] <-- shreekant (783f1109@gateway/web/freenode/ip.120.63.17.9) has quit (Quit: Page closed)
[23:12:46] -*- shankar ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ
[23:12:59] <-- shankar (~shankar@117.195.111.133) has quit (Quit: Leaving)
[23:24:48] <mgharish> techfiz: ದಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ
[23:24:55] <mgharish> bot run ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬಹುದು