ಲಿಂಬು, (ಲಿಂಬು: ᤕᤠᤰᤌᤢᤱ ᤐᤠᤴ, yakthung PAN) ಒಂದು ಸೈನೋ-ಟಿಬೆಟನ್ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್, ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಲಸಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಆಗಿ) ಭೂತಾನ್, ಬರ್ಮಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಲಿಂಬು ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಭಾಷೆ. ಲಿಂಬು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಕ್ತುಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಕ್ತುಂಗ್ಪಾನ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ . ಯಕ್ತುಂಗ್‌ಪಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಫೆಡಾಪೆ, ಛಥಾರೆ, ತಂಬಾರ್‌ಖೋಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಥಾರೆ ಉಪಭಾಷೆಗಳು. [೧]

ಯಕ್ತುಂಗ್‌ಪಾನ್ (ಲಿಂಬು ಭಾಷೆ) ನೇಪಾಳ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್, ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಭೂತಾನ್, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಯಕ್ತುಂಗ್ಪಾನ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ಚಾ ಭಾಷೆಗಳಿ‌‍ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.[೨]

ಸಿರಿಜಂಗಾ ಲಿಪಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಲಿಂಬು ಲಿಪಿ . ಬೂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. A Grammar of Limbu By George van Driem 1987
  2. The Unicode Standard 5.0, Front Cover By Unicode Consortium, Addison-Wesley, 2007- Computers 1417 pages, Page 360