ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಥಾಕೂರ್

ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಥಾಕೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು , ಇವರ ಅವಧಿ ೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೭ ರಿಂದ ೨೪ ಜೂನ್ ೨೦೦೯ ವರೆಗೆಇದೊಂದು ತುಣುಕು ಲೇಖನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.