ರಸಿಕನು (ರಸಜ್ಞ) ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು, ಪಾಕಶೈಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಅಭಿರುಚಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವು ಈಗ ಢೋಂಗಿಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಲಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ರಸಜ್ಞತೆಯು ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೌಶಲವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ವೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈನ್‍ನ ರುಚಿನೋಡುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಳೆ ವೈನ್‍ನ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ.

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಜ್ಞತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

"ಒಂದು ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ"ವನ್ನು ರಸಜ್ಞತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧] ರಸಿಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಳಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ತೀರ್ಮಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವತಃ ಕೃತಿಯ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. Grosvenor, Bendor (2010-12-08). "On Connoisseurship". Arthistorynews.com. Retrieved 2015-03-18.
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಸಿಕ&oldid=912760" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ