ಯುಗ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಯುಗ&oldid=328298" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ