ಮ್ಯೂವಾನ್

(ಮ್ಯುವಾನ್ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
ಮ್ಯೂವಾನ್
ಚಿತ್ರ:Moons shodow in muons.gif
The Moon's cosmic ray shadow, as seen in secondary muons detected 700m below ground, at the Soudan II detector.
ರಚನೆ: ಮೂಲಕಣ
ವರ್ಗ: ಫರ್ಮಿಯಾನ್
ಗುಂಪು: ಲೆಪ್ಟಾನ್
ಪೀಳಿಗೆ: ಎರಡನೆಯ
ಒಡನಾಟ: ಗುರುತ್ವ, ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತೀಯ,
ದುರ್ಬಲ
ಪ್ರತಿಕಣ: ಆಂಟಿಮ್ಯೂವಾನ್
ಆವಿಷ್ಕಾರ: Carl D. Anderson, ೧೯೩೬
ಚಿಹ್ನೆ:
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ: ೧೦೫.೬೫೮೩೬೯(೯) MeV/c2
ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ: −೧ e
ಗಿರಕಿ: ½