ಮೂರು ಜನ್ಮ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಮೂರು ಜನ್ಮ
ಮೂರುಜನ್ಮ
ನಿರ್ದೇಶನಭಾರ್ಗವ
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಸ್.ಎನ್.ಪಾರ್ಥನಾಥ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅಂಬರೀಶ್ ಅಂಬಿಕ ಅನುರಾಧ
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಡಿ.ವಿ.ರಾಜಾರಾಂ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀಧರಕೃಪಾ ಮೂವೀಸ್