ಮಾಯಸಂದ್ರ

ಭಾರತ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮಗಳು

ಮಾಯಸಂದ್ರ( ಕನ್ನಡ - Mayasandra ) ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಮನ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.ಮಾಯಸಂದ್ರ

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

.

ಜನ ಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ

.

ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಳಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಜೈನ ಬಸದಿ
 
ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಗುಡಿ

ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನ
  1. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕೆ ಪಾಠಶಾಲೆ (೧ನೇ ತರಗತಿ ಇಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ - ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ)
  2. ಙ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಇಂದ ೭ನೇ ತರಗತಿ - ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಂದು ವಿಷಯ )
  3. ಸೌರಭ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಇಂದ ೭ನೇ ತರಗತಿ - ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಂದು ವಿಷಯ)
  4. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಇಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ - ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ)
  5. ನೆಹರು ವಿದ್ಯಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ

ಆರೋಗ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೂಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
  • ಹಲವು ಖಾಸಗೀ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಸ್ತೆಯಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.

  • ತುರುವೇಕೆರೆಯಿಂದ ೧೪ ಕಿ.ಮೀ
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ೧೦೫ ಕಿ.ಮೀ
  • ಬೆಳ್ಳೂರಿನಿಂದ ೧೨ ಕಿ.ಮೀ

ಊರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ