ಮಹರ್ಷಿ ಮಹೇಶ ಯೋಗಿ

ಮಹರ್ಷಿ ಮಹೇಶ ಯೋಗಿ (೧೨ ಜನವರಿ ೧೯೧೮ – ೫ ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೦೮) ಮಹೇಶ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾಗು ಯೋಗಿ ಎಂಬ ಗೌರವಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಅಜ್ಞೇಯ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗು ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಂಡ ಹಾಗು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮಹರ್ಷಿ ಮಹೇಶ ಯೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಹಾಗು ಸಹಾಯಕರಾದರು.

Maharishi Huntsville Jan 1978A.JPG