ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ
ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ
ನಿರ್ದೇಶನಶಾಂತಾರಾಮ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಬಾಲಾಜಿ
ಕಥೆಆರ್ಯಾಂಬ ಪಟ್ಟಾಭಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್ ರೂಪಾದೇವಿ ಪೂರ್ಣಿಮ
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ಸಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಗುರುಶರಣಂ ಫಿಲಂಸ್
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಆರ್ಯಾಂಬ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವರ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ.