ಇದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಭಿತ್ತಿ&oldid=863810" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ