ಭಾರತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಾನ

ಭಾರತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಾನ (English: Indian Standard Time (IST)) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಗಮನಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಯವಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಮಯದ ಅಂತರ UTC+05:30 ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು (DST) ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾಲಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ IST ಅನ್ನು E* ಎಂದು ಗೊತ್ತುಮಾಡಲಾಗಿದೆ("Echo-Star").[೧]

IST in relation with the bordering nations

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. "Military and Civilian Time Designations". Greenwich Mean Time (GMT). Retrieved 2006-12-02.

ಬಾಹ್ಯಕೊಂಡಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ