ಭಾತಂಬ್ರಾ ಕೋಟೆ

೧೨ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೋಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ , ಈಗಲೂ ಆ ಕೋಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಭಾಲ್ಕಿ ಇಂದ ಕೇವಲ ೬ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿದೆ.


ಇದೊಂದು ತುಣುಕು ಲೇಖನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.