ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಉಪೇಂದ್ರ (ನಟಿ)

[೧]

ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಉಪೇಂದ್ರ
ಜನನ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತ್ರಿವೇದಿ

೧೯೭೭-೧೧-೧೨
ಉದ್ಯೋಗನಟಿ
Spouse(s)ಉಪೇಂದ್ರ
ಮಕ್ಕಳು

ಚಿತ್ರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಂಗಾಳಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರ್ಷ ಚಿತ್ರ
೧೯೯೮ ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿ , ರಕ್ತೆರ್ ದೋಷೆ
೨೦೦೧ ಚುಪಿ ಚುಪಿ
೨೦೦೨ ಟಕ್ ಜಾಲ್ ಮಿಷ್ಟಿ,, ಸಾತೀ
೨೦೦೩ ಸಾಂಗೀ
೨೦೦೬ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷಾ
೨೦೦೮ ಅಮರ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞ, ಗೋಲ್ಮಾಲ್
೨೦೦೯ ಅಪರಾಧಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರ್ಷ ಚಿತ್ರ
೨೦೦೧ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ
೨೦೦೩ ಹೆಚ್೨ಓ
೨೦೦೪ ಮಲ್ಲ,ರೌಡಿ ಅಳಿಯ
೨೦೧೦ ಪಂಚರಂಗಿ,ಶ್ರೀಮತಿ

ತಮಿಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರ್ಷ ಚಿತ್ರ
೨೦೦೨ ರಾಜ, ರಾಜಿಯಂ
೨೦೦೩ ಐಸ್,ಕಾದಾಲ್ ಸಾದುಗದು
೨೦೦೪ ಜನನಂ

ಹಿಂದಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ವರ್ಷ ಚಿತ್ರ
೧೯೯೮ ಬಡ ದಿನ್
೧೯೯೯ ಸೌತೆಲ
೨೦೦೧ ಮುಜೆ ಮೇರಿ ಬಿವಿ ಸೆ ಬಾಚೌ
೨೦೦೨ ದುರ್ಗ, ಗುರು ಮಹಾಗುರು
೨೦೧೨ ಏನೆಮ್ಮಿ