ನ್ಯಾಯದ ಕಣ್ಣು
ನ್ಯಾಯದ ಕಣ್ಣು
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ಸಿದ್ದರಾಜ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅಶೋಕ್ ವನಿತಶ್ರೀ
ಸಂಗೀತಆಟೋ ಬಾಲು
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಆರ್.ಪಿ.ವಿಜಯನ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಸುಭರೂಪಿಣಿ ಆರ್ಟ್ಸ್