ಇದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ.


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೆಲೆ&oldid=780820" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ