ಇದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಿರಾಕರಣ&oldid=863799" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ