ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ನಿರ್ದೇಶನಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಹರಿಣಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅಶ್ವಥ್ ಪಂಡರೀಬಾಯಿ ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್, ಕಲ್ಪನಾ, ವಾದಿರಾಜ್, ಕೆನಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಗೀತವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿ.ಮನೋಹರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೯
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆವಿಜಯಭಾರತಿ