ಧರ್ಮವರಹಳ್ಳಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ, ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ,ಚಿಂತಮನಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ. ಇದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆರಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಪಂಗಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಂಗಾ ರಾಜವಂಶ ಆಳುತ್ತಿತ್ತರು.

ಭೌಗೋಳಿಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇದು 2007 ತನಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2007 23 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ , ಧರ್ಮರ್ಮವರಹಳ್ಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ . ಸುಮಾರು 2700 ಅಡಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇದೆ.

ಕೃಷಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಶೇಂಗಾ,ಟೊಮೆಟೊ,ಈರುಳ್ಳಿ,ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆಸಂಪಾದಿಸಿ

2001 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 480 ಜನರು ಮತ್ತು  70 ಮನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಇದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

http://www.chikballapur.nic.in/tourism.html#chintamani

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ