ದೊಡ್ಡಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ

ದೊಡ್ಡಮೇಟಿಕುರ್ಕೆದೊಡ್ಡಮೇಟಿಕುರ್ಕೆಯು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೋಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ.ತಾಲೋಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೫ ಕಿ.ಮಿ.ದೂರವಿದೆ .ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರ ತೆಂಗು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸ್ಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ೫೦೦೦ ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಛಿದ್ದು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.


ಇದೊಂದು ತುಣುಕು ಲೇಖನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.