ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್

ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ,ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಕಾರ

ಹ್ಯೂಮ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಾಟಿಸ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಇತಿಹಾಸಕಾರ ,|ಅಥ೯ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಂದಕಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಇವರು ಇಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಸ೦ದೇಹವಾದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯವಸ್ತೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮ್ ನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವು ಅವನನ್ನು ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ,ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕ್ಲಿ , ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಅವ್ರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಅನುಭವಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ.

ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್
Painting of David Hume.jpg
ಜನನಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್
೦೭-೦೫-೧೭೧೧
ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್,ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್
ಮರಣ೨೫-೦೮-೧೭೭೬
ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್,ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಸ್ಕಾಟಿಷ್
ಕಾಲಮಾನ18 ನೇ ಶತಮಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ಪ್ರದೇಶಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ಪರಂಪರೆ
  • ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ
  • ನೈಸರ್ಗಿಕತೆ[೧]
  • ಸಂದೇಹವಾದ
  • ಅನುಭವವಾದ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಜನನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್‌ರವರು ೦೭ನೇ ಮೇ ೧೭೧೧ ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. - .[೨]

ಹ್ಯೂಮ್ ನ ನೈತಿಕ ಸಿಧ್ದಾಂತಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹ್ಯೂಮ್ ನ ನೈತಿಕ ಸಿಧ್ದಾಂತವು ಹ್ಯೂಮ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಆಧುನಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೈತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ , ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸದ್ಗುಣ ನೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ

ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಪಾತ್ರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು , ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು , ನೈತಿಕ ವಿಧ್ಯಮಾನಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಹ್ಯೂಮ್ ಮುಂಚಿನ ಬಧ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಇರಬೇಕೆಂಬುದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ , ಮಾನವರು ಸ್ವಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹ್ಯೂಮ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯ೦-ಕಾರಣ-ಸ೦ಪರ್ಕಿತ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳ ಈ ಬಂಡಲ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ .ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಆಫ಼್ ಹ್ಯೂಮ್ ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಾಂದಭೀ೯ಕ ನಿಣಾ೯ಯಕತೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಸ್ವಾತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹ್ಯುಮ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ,ತಾರ್ಕಿಕ , ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಕಾಟ್ ,ವಿಜ್ಙಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ,ಅರಿವಿನ ವಿಜ್ಙಾನ,ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು ,

ಕಾಂಟ್ ಸ್ವತ್ಃ ಹ್ಯೂಮ್ ನನ್ನು ತನ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ , ಅವನು ಅವನ 'ಧರ್ಮಾಂಧ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ' ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು.[೩]


ಹ್ಯೂಮ್ ತನ್ನಎಟ್ರೀಟೈಸ್ ಆಫ಼್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ (೧೭೩೮) ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಶೀಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಒಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಙಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದನು .[೪]

ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ವಿರುಧ್ದ ವಾಧಿಸಿದರು , ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಜ್ಙಾನವು ಕೇವಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಹ್ಯೂಮ್ ನ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅನುಗಮನದ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ

ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬಧ್ದವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು , ಬದಲಾಗಿ , ಕಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ 'ನಿರಂತರ ಸಾ೦ಯೋಗ' ದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ,ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ್ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ,ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ,ಅಂತೆಯೇ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಧರ್ಬಿಕ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಭವಿಷ್ಯವು

ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ , ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ , ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಲಿಲಾಜಿಕಲ್ ವಾದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮ್ ನ ವಿರೋಧ , ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಂದ ವಾದವನ್ನು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಭೌಧ್ದಿಕ ವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೈತಿಕತೆಯು ಅಮೂರ್ತ ನೈತಿಕ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಹ್ಯೂಮ್ ಒಬ್ಬ

ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದನು,'ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದನು .[೫]


ಮರಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹ್ಯೂಮ್‌ರವರು ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೭೭೬ ರಂದು ನಿಧನರಾದರು .

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಉಲ್ಲೇಖ ದೋಷ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named SEP
  2. https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/david-hume/
  3. https://philpapers.org/browse/david-hume
  4. https://www.britannica.com/biography/David-Hume
  5. https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Hume.html