ಟೊಯೋಟಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಟೊಯೋಟಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂದ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ತಾಂತ್ರಿ
(ಟೋಯೋಟಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಟೊಯೋಟಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಟಿಪಿಎಸ್) (ಆಂಗ್ಲ:Toyota Production System (TPS)) ಟೊಯೋಟಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಟೋಯೋಟಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್

ಟಿಪಿಎಸ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ "ನೇರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ(Lean Manufacturing)" ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳಾದ ತೈಚಿ ಓನೋ ಮತ್ತು ಈಜಿ ಟೊಯೋಡಾ 1948 ಮತ್ತು 1975 ರ ನಡುವೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.[೧]ಮೂಲತಃ "ಜಸ್ಟ್-ಇನ್-ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಧಾನ, ಟೊಯೋಟಾದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಕಚಿ ಟೊಯೋಡಾ, ಅವರ ಮಗ ಕೀಚಿಯೊ ಟೊಯೋಡಾ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತೈಚಿ ಒನೊ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಟಯೋಟಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಗಣವಾದ ದಿ ಟೊಯೋಟಾ ವೇ ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುರಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಟಿಪಿಎಸ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅತಿಹೊರೆ (ಮುರಿ) ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜತತೆ (ಮುರಾ) ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪೋಲು(ದುಂದುವೆಚ್ಚ)ನ್ನು (ಮುಡಾ) ತೊಡೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಮಿತಿಯ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಅಸಮಂಜತತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡವು "ಮುಡಾ" (ಪೋಲು) ವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು "ಮುರಿ" (ಅತಿಹೊರೆ) ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಅವಶ್ಯಕವಾದಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೋಲು(ದುಂದುವೆಚ್ಚ)ನ (ಮುಡಾ) ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ.

ಟಿಪಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎಂಟು ವಿಧಗಳ "ಪೋಲು (ಮುಡಾ) ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.[೨]

 1. ಅತಿಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪೋಲು
 2. ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಪೋಲು
 3. ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಪೋಲು
 4. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗುವ ಪೋಲು
 5. ಈಗಿರುವ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಪೋಲು
 6. ಚಲನೆಯ ಪೋಲು
 7. ದೋಷಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪೋಲು
 8. ಅನುಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪೋಲು

ಟಿಪಿಎಸ್ ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪೋಲು(ದುಂದುವೆಚ್ಚ)ನ್ನು (ಮುಡಾ) ತೊಡೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದು. ಟಿಪಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕೆಗಳು, ಅಸಮಂಜತತೆ (ಮುರಾ) ಮತ್ತು ಅತ್ಯೋಟದ ಕಡಿತವು, ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅ ಕಡಿತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಪ್ರಚೋದಿಸಿಲ್ಪಡುವವು.

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಟೋಯೋಟಾ ಮೊಟಾರ್ ಕಾರ್ಪೋರೆಶನ್ ೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಪಿಎಸ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು; ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವು ೧೯೯೮ ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೩]ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ "ಪೋಲನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಟಿಪಿಎಸ್(TPS) ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ: ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದೆ ಇರುವ ವಸ್ತು, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಇದು ಹೇಗೆ' ಎನ್ನುವ ವಿಧಾನವು ತಪ್ಪುವುದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು. ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ದತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅವಲೋಕನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನೆನಪಿಸುವುದು. ಟಿಪಿಎಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ:

 1. ಜಸ್ಟ್-ಇನ್-ಟೈಮ್- [೪]ಎಂದರೆ ಯಾವುದು, ಯಾವಾಗ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು.
 2. ಜಿಡೋಕ-[೫] ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಸ್ಪರ್ಷವಿರುವ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತತೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪೆನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಉಗಮಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪೆನಿಯು ಇಂದಿನ ಕಂಪೆನಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೊಯೊಟಾ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೬] ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಿಪಿಎಸ್ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು "ಅಮೆರಿಕಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಿಂದಲ್ಲ(ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ), ಆದರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಿತು" ಎಂಬುದು ಕಟ್ಟುಕತೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕೈಚಿರೋ ಟೊಯೋಡಾರಿಂದ ಜಸ್ಟ್-ಇನ್-ಟೈಮ್ ಪ್ರಡಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಉಗಮವಾಯಿತು.[೭] ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಓಹ್ನೋ ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡರು. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಿಂದ ಬಯಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶೇಖರಣಾ ಜಾಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆ ತರಹ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ, ಅದಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಂತರ, ಆ ಬಿಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವು, ಎಷ್ಟುನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುವುದು.[೨][೮]

ಕಡಿಮೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟಗಳು ಟೊಯೋಟಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಟ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.[೭]ಟೊಯೊಟಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಈ ಕಡಿತಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೈದೆಯೆ, ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟದತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ[೯]. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅನುಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು, ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತತ್ವಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಟೊಯೋಟಾ ವೇ(The Toyota Way) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಟೊಯೋಟಾ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.[೧೦][೧೧]

ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಸವಾಲು ಮಾಡು (ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ.)
 • ಕೈಜೆನ್(ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.)
 • ಜೆಂಚಿ ಜೆನ್ಬುಟ್ಸು(ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು .)

ಜನರಿಗೆ ಗೌರವಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಗೌರವ (ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ).
 • ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ (ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತೇವೆ.)

ಬಾಹ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಟೊಯೋಟಾ ವೇದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ:[೧೨]

ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಸರಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತರಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹರಿವನ್ನು ರಚಿಸಿ.
 2. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು "ಪುಲ್" ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
 3. ಕಾರ್ಯಾಭಾರವನ್ನು(ಹಿಜುಂಕ(heijunka)) ಸರಿ ತೂಗಿಸಿ. (ಆಮೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ, ಮೊಲದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ.)
 4. ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 'ನಿಲುಗಡೆ' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. (ಜಿಡೋಕ)
 5. ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.
 6. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲದಿರಲು, ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ.
 7. ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ.
 3. ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಸವಾಲುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿ.

ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಲಿಕೆಯು ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ(Genchi Genbutsu, 現地現物);
 2. ಒಮ್ಮತದ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ(Nemawashi, 根回し); ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ;
 3. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ ಒಳವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ(Kaizen, 改善) ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ (Hansei, 反省).

ಟೊಯೋಟಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಣ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಿಸುಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪವ್ಯಯ(ಪೋಲು)ದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 'ಪೋಲು' ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದೆಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಲು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಪೋಲನಷ್ಟನ್ನೇ ತೊಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಯಸುವರು. ಆದರೆ ಅಪವ್ಯಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲದಿರುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಜನರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆ ಇಚ್ಚಿಸುವರೋ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದು.


ಜನರು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಬಂದಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು.

ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಟಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ 38 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯ್‍ ಚಿ ಒನೊನ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (2007) (Workplace Management)ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವೈಸ್ ಅವರ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ನ ಅನಾಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ.
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವಿಫಲತೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಚಲನೆಯ ಅಪವ್ಯಯವ ಎಂಬುದು ಕೆಲಸವಲ್ಲ.
 • ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ - ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಟೊಯೋಟಾದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಿಶೈರೊ ಟೊಯೋಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು. "ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ" ಏನು ಎಂಬುದರ ನಿಜವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ. "ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್" -ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಟೈಯಿಚಿ ಒನೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 • ಅಧ್ಯಾಯ 23 ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ - "ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು" ಟೊಯೋಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದು 'ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ' ಆದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. " ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಶ್ಚಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರಿಭಾಷೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಆಂಡೊನ್(Andon) (manufacturing) (行灯) (English: A large lighted board used to alert floor supervisors to a problem at a specific station. Literally: Signboard)
 • ಚಕು-ಚಕು(Chaku-Chaku) (着々 or 着着) (English: Load-Load)[೧೩]
 • ಜೆಂಬ(Gemba) (現場) (English: The actual place, the place where the real work is done; On site)
 • ಜೆಂಚಿ ಜೆನ್ಬುಟ್ಸು(Genchi Genbutsu (現地現物) (English: Go and see for yourself)
 • ಹಾನ್ಸಿ(Hansei) (反省) (English: Self-reflection)
 • ಹಿಜುಂಕಾ(Heijunka (平準化) (English: Production Smoothing)
 • ಜಿಡೋಕ(Jidoka)(自働化) (English: Autonomation - automation with human intelligence)
 • ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ (ジャストインタイム) (English: Just In Time) (JIT)
 • ಕೈಜೆನ್(Kaizen) (改善) (English: Continuous Improvement)
 • ಕಾನ್ಬಾನ್(Kanban) (看板, also かんばん) (English: Sign, Index Card)
 • ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್- ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವ ಜಾಗ(Manufacturing supermarket-where all components are available to be withdrawn by a process)
 • ಮುಡಾ(Muda) (Japanese term) (無駄, also ムダ) (English: Waste)
 • ಮುರಾ(Mura) (Japanese term) (斑 or ムラ) (English: Unevenness)
 • ಮುರಿ(Muri) (Japanese term) (無理) (English: Overburden)
 • ನೆಮವಶಿ(Nemawashi)(根回し) (English: Laying the groundwork, building consensus, literally: Going around the roots)
 • ಒಬೆಯ(Obeya) (大部屋) (English: Manager's meeting. Literally: Large room, war room, council room)
 • ಪೊಕಹ್ ಯೊಹ್ಕೆ(Poka-yoke) (ポカヨケ) (English: fail-safing, bulletproofing - to avoid (yokeru) inadvertent errors (poka)
 • ಸಿಬಿ(Seibi) (English: To Prepare)
 • ಸೀರಿ(Seiri) (整理) (English: Sort, removing whatever isn't necessary.)[೧೩]
 • ಸೀಟನ್(Seiton) (整頓) (English: Organize)[೧೩]
 • ಸಿಸೊ(Seiso) (清掃) (English: Clean and inspect)[೧೩]
 • ಸಿಕಿತ್ಸು(Seiketsu) (清潔) (English: Standardize)[೧೩]
 • ಶಿತ್ಸುಕೆ(Shitsuke) (躾) (English: Sustain)[೧೩]

ಇವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. Strategos-International. Toyota Production System and Lean Manufacturing Archived 2017-05-08 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ..
 2. ೨.೦ ೨.೧ Ohno, Taiichi (March 1998), Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, ISBN 978-0-915299-14-0
 3. Toyota Motor Corporation: The Toyota Production System – Leaner manufacturing for a greener planet; TMC, Public Affairs Division, Tokyo, 1998
 4. ibidem, p. 11 ff.
 5. ibidem, p. 25 ff.
 6. Brian Bremner, B. and C. Dawson (November 17, 2003). "Can Anything Stop Toyota?: An inside look at how it's reinventing the auto industry". Business Week.
 7. ೭.೦ ೭.೧ Ohno, Taiichi (March 1988), Just-In-Time For Today and Tomorrow, Productivity Press, ISBN 978-0-915299-20-1
 8. Magee, David (November 2007), How Toyota Became #1 - Leadership Lessons from the World's Greatest Car Company, Portfolio Hardcover, ISBN 978-1-59184-179-1
 9. Goldratt, Eliyahu M. (1990). What is this thing called Theory of Constraints and how should it be implemented?. North River Press. pp. 31–32.
 10. Toyota internal document, "The Toyota Way 2001," April 2001
 11. Toyota Motor Corporation Sustainability Report, 2009, page 54
 12. Liker, J. 2004. The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer.
 13. ೧೩.೦ ೧೩.೧ ೧೩.೨ ೧೩.೩ ೧೩.೪ ೧೩.೫ "Glossary of Lean Terms".

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ