ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಅಳಿಸುವಿಕೆ

(ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Delete ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಉಪಯೋಗ: {{ಅಳಿಸುವಿಕೆ|ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ}}


ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: {{{1}}}