ಮೂಲ ಕಡತ(೧,೭೦೦ × ೧,೦೩೩ pixels, file size: ೨.೯೮ MB, MIME type: application/pdf, ೧೦ pages)

ಕಡತದ ಇತಿಹಾಸ

ದಿನ/ಕಾಲ ಒತ್ತಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡತದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ದಿನ/ಕಾಲಕಿರುನೋಟಆಯಾಮಗಳುಬಳಕೆದಾರಟಿಪ್ಪಣಿ
ಪ್ರಸಕ್ತ೧೬:೧೦, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೬:೧೦, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೭೦೦ × ೧,೦೩೩, ೧೦ ಪುಟಗಳು (೨.೯೮ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೬:೦೫, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೬:೦೫, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೭೦೦ × ೧,೦೩೩, ೧೦ ಪುಟಗಳು (೨.೯೮ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೬:೦೧, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೬:೦೧, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೭೦೦ × ೧,೦೩೩, ೧೦ ಪುಟಗಳು (೨.೯೮ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟವು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ:

ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಮಾಹಿತಿ