ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಮುಂದಿನ ಪುಟ →
ಮುಂದಿನ ಪುಟ →
ಮುಂದಿನ ಪುಟ →

ಮೂಲ ಕಡತ(೧,೨೬೮ × ೧,೫೪೫ pixels, file size: ೮೧೭ KB, MIME type: application/pdf, ೧೦೦ pages)

ಕಡತದ ಇತಿಹಾಸ

ದಿನ/ಕಾಲ ಒತ್ತಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡತದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ದಿನ/ಕಾಲಕಿರುನೋಟಆಯಾಮಗಳುಬಳಕೆದಾರಟಿಪ್ಪಣಿ
ಪ್ರಸಕ್ತ೧೯:೧೯, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೯:೧೯, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೨೬೮ × ೧,೫೪೫, ೧೦೦ ಪುಟಗಳು (೮೧೭ KB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೯:೧೮, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೯:೧೮, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೨೬೨ × ೧,೫೪೧, ೧೦೦ ಪುಟಗಳು (೮೧೧ KB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೯:೧೭, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೯:೧೭, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೨೭೫ × ೧,೫೫೪, ೧೦೦ ಪುಟಗಳು (೮೦೯ KB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೯:೧೬, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೯:೧೬, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೨೬೦ × ೧,೪೫೮, ೧೪೮ ಪುಟಗಳು (೯೨೦ KB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೯:೧೫, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೯:೧೫, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೨೬೦ × ೧,೪೫೮, ೨ ಪುಟಗಳು (೫೫೩ KB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟವು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ:

ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಮಾಹಿತಿ