ಮೂಲ ಕಡತ(೧,೧೭೯ × ೫೨೨ ಚಿತ್ರಬಿಂದು, ಫೈಲಿನ ಗಾತ್ರ: ೧.೨೩ MB, MIME ಪ್ರಕಾರ: application/pdf)

ಕಡತದ ಇತಿಹಾಸ

ದಿನ/ಕಾಲ ಒತ್ತಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡತದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ದಿನ/ಕಾಲಕಿರುನೋಟಆಯಾಮಗಳುಬಳಕೆದಾರಟಿಪ್ಪಣಿ
ಪ್ರಸಕ್ತ೧೨:೪೨, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೨:೪೨, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೧೭೯ × ೫೨೨ (೧.೨೩ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೨:೪೧, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೨:೪೧, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೧೦೬ × ೫೧೨ (೧.೦೭ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೨:೪೦, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೨:೪೦, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೦೮೭ × ೪೫೬ (೧.೦೩ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೨:೩೯, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೨:೩೯, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೨೦೬ × ೫೪೩ (೧.೧೫ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೨:೩೮, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೨:೩೮, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೦೯೫ × ೪೩೩ (೧.೧೧ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೨:೩೭, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೨:೩೭, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೦೯೭ × ೪೭೫ (೧.೦೬ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
೧೨:೩೭, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪೧೨:೩೭, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವರೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಿರುನೋಟ೧,೧೭೦ × ೫೯೧ (೧.೩೨ MB)Ganapatihire (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟವು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ:

ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಮಾಹಿತಿ