ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು

ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಲೂಕು.

ಹೋಬಳಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಕಸಬಾ
  • ಲಕ್ಯಾ
  • ಅಂಬಳೆ
  • ವಸ್ತಾರೆ
  • ಅಲ್ದೂರು
  • ಅವತಿ
  • ಖಾಂಡ್ಯ
  • ಜಾಗರ


ಇದೊಂದು ತುಣುಕು ಲೇಖನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.