ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಹಂಪೆ

Add topic
Active discussions

ಹಂಪೆ ಏಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಹಂಪಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ಹಂಪೆ ಎನ್ನಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? Krishna Kulkarni (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೫, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Return to "ಹಂಪೆ" page.