ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಶ್ರೇಢಿಗಳು (ಗಣಿತ)

Series ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ (ಶ್ರೇಣಿಗಳು) ಎಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಘಂಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಯೂ ನೋಡಿದೆ. ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದೇ ಇದೆ. ಈ ಶ್ರೇಢಿ ಎಂಬ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?--ಪವನಜ (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೮, ೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭ (UTC)

Return to "ಶ್ರೇಢಿಗಳು (ಗಣಿತ)" page.