ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹರಾ

Add topic
There are no discussions on this page.

ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ಎಂಬುದೇ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು.ಅದನ್ನು ಮತ್ತೇಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹರಾಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ತ್ರಿವೇಣಿ|sritri ಚರ್ಚೆ - ಕಾಣಿಕೆಗಳು

ಹಿಂದಿ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹರಾ(hi:प्रकाश मेहरा) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಲಲಾಗಿದೆ. --ವಿನಯ್\ಚರ್ಚೆ ೦೮:೩೩, ೪ ಜೂನ್ ೨೦೦೯ (UTC)
Return to "ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹರಾ" page.