ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

There are no discussions on this page.

ಈ ಪುಟದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ" ಅನ್ನೊದು ಸೂಕ್ತ. "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ" ಅಂದರೆ "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ"ದ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲವೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿ.— ಈ ಸಹಿ ಮಾಡದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದವರು Hale kannadiga (ಚರ್ಚೆಸಂಪಾದನೆಗಳು)

ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ★ Anoop / ಅನೂಪ್ © ೧೬:೦೦, ೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)
Return to "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ" page.