ಗೃಹಿಣಿ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಗೃಹಿಣಿ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಗೃಹಿಣಿ
ನಿರ್ದೇಶನವಿಜಯ ಸತ್ಯಂ
ನಿರ್ಮಾಪಕಸಮುದ್ರ ಸಿಂಗ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಮೇಶ್ ಬಿ.ಸರೋಜಾದೇವಿ ರಾಮಗೋಪಾಲ್, ವಿಜಯಕಲಾ
ಸಂಗೀತಎಂ.ರಂಗರಾವ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಟಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮರಾವ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಸಮುದ್ರ ಮೂವೀಸ್