ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ

ಉತ್ಪಾದನೆ

Incomplete list.png This page or section is incomplete.

ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ

ಗಾಳಿಗಿರಿಣಿಗಳು
ಗಾಳಿಗಿರಿಣಿಗಳು
ಕಡಲೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳು

ಗಾಳಿಶಕ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನಿಂದ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ/.ಇದು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂಧನಗಳಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ.ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟುಮಾಡುವ ಗಿರಿಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪಂಪಮಾಡುಲು ಮತ್ತು ಹಡುಗುಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಆಧುನಿಕ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಳಚರಂಡಿ,ಭೂಮಿಯಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ

ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿಗಿರಿಣಿಗಳು ಬ್ಲೇಡ್ ಗಳ ಎರಡು ಅಲಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಗಿರಿಣಿ[೧].

ಗಾಳಿಶಕ್ತಿಯ ವಿಧಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಲತೀರದ ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರಗಳು.ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಂತ್ರದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಇತರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಲತೀರದ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ.

ಕಡಲೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಲೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಡಲೊಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲವು ಕಡಿಮೆ ಸಾದೃಶ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಲೊಳಗೆ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.[೨]

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ೧. Madsen & Krogsgaard (22 November 2010) Offshore Wind Power 2010 BTM Cons
  • ೨."Wind power is cheapest energy, EU analysis finds".

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. "How Windmills Work". ecotricity.co.uk. Archived from the original on 2015-08-31. Retrieved 2015-08-29.
  2. "Offshore Wind Energy". boem.gov. Retrieved 2015-08-29.