ಗಣಿತ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಮೂರ್ತ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಮಾಣ,ರಚನೆ,ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.; ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟವ
(ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಗಣಿತ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವಕಾಶ, ಪ್ರದೇಶ,ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ. ಗಣಿತದ ನಿಖರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಗಣಿತ 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರವೆ?', 'ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೆ?' ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮತವಿಲ್ಲ.

ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

ವಿಭಾಗಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ

         
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಪಾದಿಸಿ

       
ಅಂಕ ಗಣಿತ ಅಮೂರ್ತ ಬೀಜಗಣಿತ ಗುಂಪಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದೇಶಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪಾದಿಸಿ

         
ರೇಖಾಗಣಿತ ತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ ಭೇದಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಸ್ಥಳಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗಶಃ ರೇಖಾಗಣಿತ

ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

       
ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಸದಿಶ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗೊಂದಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆಧಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

     
ಗಣಿತ ತರ್ಕ ಗಣಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಗಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಣಿತ ಸಂಪಾದಿಸಿ

       
ಕ್ರಮಪಲ್ಲಟನೆಗಳು ಗಣನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೂಢಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರ ರೇಖಾನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಉಪಯುಕ್ತ ಗಣಿತ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಣಿತದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಗಣಿತದ ದ್ರವಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುಕರಣ(ಗಣಿತ)ಸಂಭವನೀಯತೆಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಣಿತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಆರ್ಥಿಕ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಆಟದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಣಿತದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಗುಪ್ತಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಿತ&oldid=1098177" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ